JOURNALS AND MAGAZINES

 •  Express Computer
 • Business Today
 • Capital Market
 • Competion Vision
 • Economic and Plitical Weekly
 • Kurukshetra
 • Bal Bharati
 • ಹೊಸತು
 • ಸಂಕ್ರಮಣ
 • ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್
 • ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್
 • ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗುಡು
 • ಸ್ಫರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
 • ಯೋಜನಾ
 • ತರಂಗ
 • ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ
 • ಮಯೂರ
 • ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ

News Papers

 • ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ
 • ಕರಾವಳಿ ಮುಂಜಾವು
 • ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ
 • ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ
 • ವಿಜಯ ವಾಣಿ
 • ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ
 • Job Reporter
 • Deccan Herald

 e-Newspapers Click here

e-Magazines Click here

Kannada e-Magazines Click here

DCE Alert | Read More

Notifications | Read More

 • Youth Day celebration

  Updated on 29/01/2021

 • Republic Day in the College

  Updated on 29/01/2021

 • N.S.S 2019-20

  Updated on 29/11/2020

 • Events | Read More

  • No Events

  Gallery | View All