College Time Table

AcademicYear : 2019-2020
Semester : I
Day P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Monday UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:BNM

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:ECONOMICS:T:G3:JAY

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:HISTORY:T:G2:H

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:HISTORY:T:S3:PMB

UG- BA - HEP:V:POLITICAL SCIENCE:T:G3:SH

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:Science and Society:T:G2:JS
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:BNM

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:NA

UG- BSc - PMCs:II:ENGLISH:T:S7:RR

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:ENVIRONMENTAL STUDIES:T:NB1:JAY

UG- BA - HEP:I:ENVIRONMENTAL STUDIES:T:G1:JS

UG- BA - HEP:I:POLITICAL SCIENCE:T:G1:SH

UG- BA - HES:I:SOCIOLOGY:T:S1:

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:T:S6:GF :R Padmavathi
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:KM

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:C

UG- BA - HEP:I:ECONOMICS:T:G1:SCS

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:ECONOMICS:T:S1:JS

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:ENGLISH:T:G2:

UG- BA - HEP:I:HISTORY:T:G1:H

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:HISTORY:T:G6:PMB

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:T:S5:KS

UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:T:G4:SMC

UG- BA - HES:V:SOCIOLOGY:T:S3:

UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:T:S7:GF :R Padmavathi
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:KM

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:NA

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:C

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:ECONOMICS:T:G2:JAY

UG- BA - HEP:III:HISTORY:T:G3:H

UG- BCom:I:PHYSICAL EDUCATION:P:SH:BM

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:T:S5:NVR

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:Banking and Finance:T:G3:SCS
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:LATHA

UG- BA - HEP:III:HISTORY:T:G1:PMB

UG- BCom:V:KANNADA:T:T3:SG UG- BCom:I:PHYSICAL EDUCATION:P:SH:BM

UG- BSc - PMCs:II:PHYSICS:T:S7:SMC

UG- BA - HEP:III:POLITICAL SCIENCE:T:G2:SH

UG- BA - HES:V:SOCIOLOGY:T:S3:
UG- BCom:II:COMMERCE:T:S1:RBM

UG- BCom:II:COMMERCE:T:G2:RC

UG- BBM or BBA:II:COMMERCE:T:T1:LATHA

UG- BBM or BBA:II:COMMERCE:T:g1:S

UG- BSc - PMCs:I:KANNADA:T:G4:UMA UG- BCom:I:PHYSICAL EDUCATION:P:SH:BM

UG- BBM or BBA:III:Business Management/Business Administration:T:S-3:RV
UG- BCom:I:COMMERCE:T:G2:RBM

UG- BBM or BBA:III:COMMERCE:T:S1:RC

UG- BCom:II:COMMERCE:T:G-3:RV

UG- BBM or BBA:I:COMMERCE:T:t3:S

UG- BCom:I:COMMERCE:T:G3:KMS

UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:G5:SS

UG- BCom:I:ENGLISH:T:T3:RR

UG- BCom:I:ENGLISH:T:G3:

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:KANNADA:T:T3:UMA

UG- BBM or BBA:I:KANNADA:T:g1:SG

UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:S2:KS

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:PHYSICAL EDUCATION:T:SH:BM

UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:G4:SMC

UG- BSc - PCM:I:PHYSICS:P:G4:NVR

UG- BBM or BBA:II:Science and Society:T:G1:SCS

UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:G5:GF :R Padmavathi
UG- BBM or BBA:III:COMMERCE:T:S3:KM

UG- BBM or BBA:III:COMMERCE:T:T2:LATHA

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S1:NA

UG- BBM or BBA:I:COMMERCE:T:g1:S UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:G5:SS

UG- BCom:II:ENGLISH:T:G2:RR

UG- BBM or BBA:I:ENGLISH:T:G1: UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:S2:KS UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:G4:SMC UG- BSc - PCM:I:PHYSICS:P:G4:NVR UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:G5:GF :R Padmavathi
UG- BCom:I:COMMERCE:T:G3:RBM

UG- BCom:II:COMMERCE:T:G1:RC

UG- BBM or BBA:III:COMMERCE:T:t1:S

UG- BCom:I:COMMERCE:T:G2:KMS UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:G5:SS

UG- BA- HEKopt:III:KANNADA:T:t3:SG UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:S2:KS

UG- BSc - PMCs:II:PHYSICAL EDUCATION:T:SH:BM UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:G4:SMC UG- BSc - PCM:I:PHYSICS:P:G4:NVR UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:G5:GF :R Padmavathi
UG- BCom:II:COMMERCE:T:G-2:RV

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S3:KMS
Tuesday UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:KM

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:BNM

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:C

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:ECONOMICS:T:S1:JS

UG- BA - HEP:I:ECONOMICS:T:G1:JAY

UG- BA - HEP:I:HISTORY:T:G1:H

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:HISTORY:T:G6:PMB

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:Science and Society:T:G2:SCS
UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:ENGLISH:T:S1:RR

UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:T:S6:NVR

UG- BA - HEP:V:POLITICAL SCIENCE:T:G3:SH

UG- BA - HES:II:SOCIOLOGY:T:S1:

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:Banking and Finance:T:G3:SCS

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:GF :MANJUSHRI HALGEKAR
UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:ECONOMICS:T:G2:JAY

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:ENGLISH:T:S7:

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:HISTORY:T:S3:H

UG- BA - HEP:III:HISTORY:T:G3:PMB

UG- BCom:I:KANNADA:T:G2:SG

UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:T:S6:KS

UG- BA - HEP:III:POLITICAL SCIENCE:T:G2:SH
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:LATHA

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:NA

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:ECONOMICS:T:G3:JS

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:ENGLISH:T:G2:RR

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:ENGLISH:T:G3:

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:HISTORY:T:G2:PMB

UG- BCom:II:KANNADA:T:S2:UMA

UG- BCom:I:PHYSICAL EDUCATION:T:SH:BM

UG- BSc - PMCs:II:PHYSICS:T:S7:NVR

UG- BA - HES:I:SOCIOLOGY:T:S1:

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:GF :MANJUSHRI HALGEKAR

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:T:S6:GF :R Padmavathi
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:LATHA

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:NA

UG- BCom:I:KANNADA:T:g1:SG

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:T:S5:SMC

UG- BA - HEP:V:POLITICAL SCIENCE:T:G3:SH

UG- BA - HES:III:SOCIOLOGY:T:S3:

UG- BSc - PMCs:III:Banking and Finance:T:S6:JAY

UG- BSc - PMCs:II:Culture,Diversity and Society:T:NB2:SCS
UG- BCom:I:COMMERCE:T:G3:BNM

UG- BCom:I:COMMERCE:T:G2:RBM

UG- BBM or BBA, UG- BCom:III:COMMERCE:T:S1:RC

UG- BCom:II:COMMERCE:T:G-2:RV

UG- BBM or BBA:II:Science and Society:T:G1:JS
UG- BCom:I:COMMERCE:T:G2:BNM

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S1:RBM

UG- BCom:II:COMMERCE:T:G2:RC

UG- BBM or BBA:III:COMMERCE:T:t1:S

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S3:KMS

UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:G5:SS

UG- BA- HEKopt:II:KANNADA:T:T3:UMA

UG- BA- HEKopt:I:KANNADA:T:T3:SG

UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:S2:KS

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:G4:SMC

UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:G4:NVR

UG- BBM or BBA:III:Business Management/Business Administration:T:S-3:RV

UG- BBM or BBA:I:Business Administration:T:G1:C
UG- BBM or BBA:III:COMMERCE:T:S3:KM

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S3:NA

UG- BCom:I:COMMERCE:T:G3:KMS UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:G5:SS

UG- BCom:I:ENGLISH:T:T3:RR UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:S2:KS UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:G4:SMC UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:G4:NVR

UG- BBM or BBA:II:Business Administration:T:T1:C
UG- BBM or BBA:II:COMMERCE:T:G3:RC

UG- BBM or BBA:II:COMMERCE:T:T1:LATHA

UG- BBM or BBA:I:COMMERCE:T:g1:S UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:G5:SS

UG- BCom:III:ENGLISH:T:S3:

UG- BA- HEKopt:III:KANNADA:T:T3:UMA UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:S2:KS UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:G4:SMC UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:G4:NVR
UG- BCom:II:COMMERCE:T:S3:RBM

UG- BCom:I:COMMERCE:T:g3:S

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S1:KMS

UG- BSc - PMCs:III:PHYSICAL EDUCATION:T:GRO:BM

UG- BBM or BBA:I:Business Management/Business Administration:T:T-1:RV
Wednesday UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:KM

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:ECONOMICS:T:G2:SCS

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:HISTORY:T:S3:H

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:HISTORY:T:G2:PMB

UG- BA - HEP:V:POLITICAL SCIENCE:T:G3:SH
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:BNM

UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:T:G5:SS

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:ECONOMICS:T:S3:SCS

UG- BA - HEP:III:ECONOMICS:T:G3:JAY

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:ENGLISH:T:G1:

UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:T:S6:KS

UG- BA - HEP:III:POLITICAL SCIENCE:T:G2:SH

UG- BA - HES:I:SOCIOLOGY:T:S3:

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:GF :MANJUSHRI HALGEKAR
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:C

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:ECONOMICS:T:S1:JS

UG- BA - HEP:I:ECONOMICS:T:G1:JAY

UG- BSc - PMCs:II:ENGLISH:T:S7:RR

UG- BA - HEP:III:HISTORY:T:G3:H

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:HISTORY:T:S3:PMB

UG- BCom:II:KANNADA:T:S2:UMA

UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:T:S6:KS

UG- BBM or BBA:II:PHYSICAL EDUCATION:T:SH:BM

UG- BA - HEP:I:POLITICAL SCIENCE:T:G1:SH

UG- BA - HES:II:SOCIOLOGY:T:S1:
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:LATHA

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:C

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:ECONOMICS:T:G3:JS

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:HISTORY:T:G6:H

UG- BA - HEP:I:HISTORY:T:G1:PMB

UG- BCom:II:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:T:S5:SMC

UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:T:S6:NVR

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:GF :MANJUSHRI HALGEKAR
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:NA

UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:T:G5:SS

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:ENGLISH:T:G1: UG- BCom:II:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM

UG- BA - HES:III:SOCIOLOGY:T:S3:

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:T:S6:GF :SAI GEETA
UG- BCom:I:COMMERCE:T:G2:BNM

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S3:NA

UG- BBM or BBA:I:COMMERCE:T:g1:S

UG- BSc - PMCs:II:KANNADA:T:g5:SG UG- BCom:II:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM

UG- BBM or BBA:I:Business Management/Business Administration:T:T-1:RV

UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:P:S5:GF :Pramod H

UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:P:G5:GF :SAI GEETA
UG- BBM or BBA:I:COMMERCE:T:T1:KM

UG- BCom:I:COMMERCE:T:G3:BNM

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S3:RBM

UG- BCom:II:COMMERCE:T:G1:RC

UG- BCom:I:COMMERCE:T:G2:KMS

UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:P:G5:SS

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:KANNADA:T:G1:SG

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM

UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:G4:SMC

UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:G4:NVR

UG- BBM or BBA:III:Business Management/Business Administration:T:S-3:RV

UG- BBM or BBA:I:Business Administration:T:G1:C UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:P:S5:GF :Pramod H UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:P:G5:GF :SAI GEETA
UG- BCom:II:COMMERCE:T:G2:RC

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S1:KMS UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:P:G5:SS

UG- BCom:I:ENGLISH:T:T3:RR

UG- BCom:I:ENGLISH:T:G3:

UG- BBM or BBA:I:KANNADA:T:G1:UMA UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:G4:SMC UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:G4:NVR UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:P:S5:GF :Pramod H UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:P:G5:GF :SAI GEETA
UG- BCom:I:COMMERCE:T:G3:RBM

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S1:NA

UG- BCom:I:COMMERCE:T:g2:S UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:P:G5:SS

UG- BA- HEKopt:III:KANNADA:T:T3:UMA UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:G4:SMC UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:G4:NVR
UG- BBM or BBA:III:COMMERCE:T:T2:LATHA

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S-3:RV

UG- BCom:I:COMMERCE:T:G3:KMS
Thursday UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:BNM

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:C

UG- BA - HEP:I:ECONOMICS:T:G1:SCS

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:ECONOMICS:T:S1:JS

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:ECONOMICS:T:G3:JAY

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:HISTORY:T:G2:PMB
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:KM

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:HISTORY:T:S3:H

UG- BA - HEP:III:HISTORY:T:G1:PMB

UG- BSc - PMCs:II:PHYSICS:T:S7:SMC

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:T:S5:NVR

UG- BA - HEP:I:POLITICAL SCIENCE:T:G1:SH

UG- BA - HES:III:SOCIOLOGY:T:S3:

UG- BSc - PMCs:III:Banking and Finance:T:NB3:JS
UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:ECONOMICS:T:S3:SCS

UG- BA - HEP:III:ECONOMICS:T:G3:JAY

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:ENGLISH:T:S5:RR

UG- BA - HEP:III:HISTORY:T:G3:H

UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:T:S6:SMC

UG- BA - HEP:III:POLITICAL SCIENCE:T:G2:SH

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:GF :MANJUSHRI HALGEKAR

UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:T:S7:GF :SAI GEETA
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:KM

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:LATHA

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:C

UG- BA - HEP:I:ENGLISH:T:G1:RR

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:ENVIRONMENTAL STUDIES:T:NB1:JAY

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:ENVIRONMENTAL STUDIES:T:S1:SCS

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:HISTORY:T:S3:PMB

UG- BSc - PMCs:II:MATHEMATICS:T:S7:KS

UG- BCom:II:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM

UG- BA - HES:II:SOCIOLOGY:T:S3:

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:GF :MANJUSHRI HALGEKAR
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:LATHA

UG- BCom:II:KANNADA:T:S2:UMA

UG- BA- HEKopt:III:KANNADA:T:t3:SG UG- BCom:II:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM

UG- BA - HEP:V:POLITICAL SCIENCE:T:G3:SH

UG- BA - HES:I:SOCIOLOGY:T:S1:

UG- BBM or BBA:II:Business Administration:T:T1:C

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:T:S6:GF :SAI GEETA
UG- BCom:I:COMMERCE:T:G3:BNM

UG- BCom:I:COMMERCE:T:G2:RBM

UG- BCom:II:COMMERCE:T:G-2:RV

UG- BCom:III:ENGLISH:T:S3:

UG- BA- HEKopt:III:KANNADA:T:T3:UMA UG- BCom:II:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM
UG- BBM or BBA:I:COMMERCE:T:T1:KM

UG- BCom:I:COMMERCE:T:G2:BNM

UG- BCom:I:COMMERCE:T:G3:RBM

UG- BBM or BBA:II:COMMERCE:T:G3:RC

UG- BCom:II:COMMERCE:T:G-3:RV

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S3:NA

UG- BBM or BBA:I:COMMERCE:T:g1:S

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:G5:SS

UG- BA- HEKopt:I:KANNADA:T:T3:SG

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:S2:KS

UG- BCom:III:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM

UG- BSc - PMCs:II:PHYSICS:P:G4:SMC

UG- BSc - PMCs:II:PHYSICS:P:G4:NVR

UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:P:S5:GF :Pramod H

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:G5:GF :SAI GEETA
UG- BBM or BBA:III:COMMERCE:T:S1:RC

UG- BBM or BBA:II:COMMERCE:T:T1:LATHA

UG- BCom:I:COMMERCE:T:G2:KMS UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:G5:SS UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:S2:KS UG- BCom:III:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM UG- BSc - PMCs:II:PHYSICS:P:G4:SMC UG- BSc - PMCs:II:PHYSICS:P:G4:NVR UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:P:S5:GF :Pramod H UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:G5:GF :SAI GEETA
UG- BCom:II:COMMERCE:T:G1:RC

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S1:NA

UG- BCom:I:COMMERCE:T:g2:S

UG- BCom:II:COMMERCE:T:G3:KMS UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:G5:SS

UG- BCom:I:ENGLISH:T:T3:RR

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:ENGLISH:T:S5:

UG- BA- HEKopt:II:KANNADA:T:t3:SG UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:S2:KS UG- BCom:III:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM UG- BSc - PMCs:II:PHYSICS:P:G4:SMC UG- BSc - PMCs:II:PHYSICS:P:G4:NVR UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:P:S5:GF :Pramod H UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:G5:GF :SAI GEETA
UG- BCom:II:COMMERCE:T:S1:RBM

UG- BCom:I:COMMERCE:T:T-3:RV

UG- BCom:I:COMMERCE:T:g3:S
Friday UG- BA - HEP:I:ENVIRONMENTAL STUDIES:T:G1:SCS

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:ENVIRONMENTAL STUDIES:T:S1:JS

UG- BA - HEP:III:HISTORY:T:G3:H

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:HISTORY:T:S3:PMB

UG- BA - HES:III:SOCIOLOGY:T:S3:
UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:T:S7:SS

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:ENGLISH:T:S1:RR

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:HISTORY:T:G2:H

UG- BCom:II:KANNADA:T:s3:SG

UG- BA - HEP:V:POLITICAL SCIENCE:T:G3:SH

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:GF :MANJUSHRI HALGEKAR

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:T:S6:GF :R Padmavathi
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:KM

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:BNM

UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:T:S5:SS

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:ECONOMICS:T:S3:SCS

UG- BA - HEP:III:ECONOMICS:T:G3:JS

UG- BCom:I:KANNADA:T:G3:UMA

UG- BA - HES:I:SOCIOLOGY:T:S3:

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:Science and Society:T:G2:JAY

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:GF :MANJUSHRI HALGEKAR

UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:T:S5:GF :Pramod H
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:LATHA

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:C

UG- BA - HEP:I:ENGLISH:T:G1:RR

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:ENGLISH:T:G2:

UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:T:S6:NVR

UG- BA - HEP:I:POLITICAL SCIENCE:T:G1:SH

UG- BA - HES:II:SOCIOLOGY:T:S1:

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:Banking and Finance:T:G3:JS

UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:T:S5:GF :Pramod H
UG- BBM or BBA:II:COMMERCE:T:T1:LATHA

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:NA

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:ECONOMICS:T:G2:SCS

UG- BCom:III:ENGLISH:T:S3:

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:HISTORY:T:G6:H

UG- BA - HEP:I:HISTORY:T:G1:PMB

UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:T:S6:SMC

UG- BSc - PMCs:II:PHYSICS:T:S7:NVR

UG- BA - HEP:V:POLITICAL SCIENCE:T:G3:SH
UG- BBM or BBA:III:COMMERCE:T:S3:KM

UG- BCom:I:COMMERCE:T:G2:BNM

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S3:RBM

UG- BCom:II:COMMERCE:T:G2:RC

UG- BBM or BBA:III:COMMERCE:T:t1:S

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S1:KMS

UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:S2:KS

UG- BCom:III:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM

UG- BBM or BBA:I:Business Management/Business Administration:T:T-1:RV

UG- BSc - PMCs:II:Culture,Diversity and Society:T:NB2:JS
UG- BCom:I:COMMERCE:T:G3:BNM

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S3:RBM

UG- BBM or BBA:II:COMMERCE:T:G3:RC

UG- BBM or BBA:III:COMMERCE:T:T2:LATHA

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S3:NA

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:G5:SS

UG- BCom:I:ENGLISH:T:S3: UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:S2:KS UG- BCom:III:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM

UG- BSc - PMCs:II:PHYSICS:P:G4:SMC

UG- BSc - PMCs:II:PHYSICS:P:G4:NVR

UG- BBM or BBA:III:Business Management/Business Administration:T:S-3:RV

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:G5:GF :R Padmavathi
UG- BCom:II:COMMERCE:T:S1:NA

UG- BCom:I:COMMERCE:T:g3:S

UG- BCom:I:COMMERCE:T:G2:KMS UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:G5:SS

UG- BCom:II:ENGLISH:T:G2:RR

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:KANNADA:T:G1:UMA

UG- BA- HEKopt:III:KANNADA:T:T3:SG UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:S2:KS UG- BCom:III:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM UG- BSc - PMCs:II:PHYSICS:P:G4:SMC UG- BSc - PMCs:II:PHYSICS:P:G4:NVR UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:G5:GF :R Padmavathi
UG- BCom:I:COMMERCE:T:G2:RBM

UG- BCom:I:COMMERCE:T:G3:KMS UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:G5:SS

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:KANNADA:T:T3:SG

UG- BBM or BBA, UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICAL EDUCATION:T:SH:BM UG- BSc - PMCs:II:PHYSICS:P:G4:SMC UG- BSc - PMCs:II:PHYSICS:P:G4:NVR

UG- BBM or BBA:I:Business Administration:T:G1:C UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:G5:GF :R Padmavathi
UG- BBM or BBA:I:COMMERCE:T:T1:KM

UG- BCom:II:COMMERCE:T:G1:RC

UG- BCom:I:COMMERCE:T:g2:S

UG- BA- HEKopt:III:KANNADA:T:T3:UMA

UG- BBM or BBA:II:Business Administration:T:T1:C
Saturday UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:BNM

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:NA

UG- BA - HEP, UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:II:ECONOMICS:T:G2:SCS

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:ECONOMICS:T:S1:JS

UG- BA - HEP:I:ECONOMICS:T:G1:JAY

UG- BA - HEP:I:HISTORY:T:G1:H

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:I:HISTORY:T:G6:PMB

UG- BA - HEP:V:POLITICAL SCIENCE:T:G3:SH

UG- BA - HES:III:SOCIOLOGY:T:S3:
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:KM

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:BNM

UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:T:G5:SS

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:ENGLISH:T:S5:RR

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:ENGLISH:T:S5:

UG- BCom:II:KANNADA:T:S2:SG

UG- BSc - PMCs:II:MATHEMATICS:P:S2:KS

UG- BA - HEP:III:POLITICAL SCIENCE:T:G2:SH

UG- BA - HES:II:SOCIOLOGY:T:S1:
UG- BCom:III:COMMERCE:T:T2:LATHA

UG- BCom:III:COMMERCE:T:T3:NA

UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:T:G5:SS

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:HISTORY:T:S3:H

UG- BA - HEP:III:HISTORY:T:G1:PMB

UG- BCom:I:KANNADA:T:G2:UMA UG- BSc - PMCs:II:MATHEMATICS:P:S2:KS

UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:G4:NVR

UG- BA - HEP:I:POLITICAL SCIENCE:T:G1:SH

UG- BA - HES:III:SOCIOLOGY:T:S3:

UG- BSc - PMCs:III:Banking and Finance:T:NB3:JAY

UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:T:S5:GF :Pramod H

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:T:S6:GF :SAI GEETA
UG- BBM or BBA:I:COMMERCE:T:T1:KM

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S3:RBM

UG- BBM or BBA:III:COMMERCE:T:t1:S

UG- BA - HES, UG- BA- HEKopt:III:ECONOMICS:T:S3:SCS

UG- BA - HEP:III:ECONOMICS:T:G3:JS

UG- BBM or BBA:I:ENGLISH:T:G1:

UG- BSc - PMCs:I:KANNADA:T:G4:SG UG- BSc - PMCs:II:MATHEMATICS:P:S2:KS

UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:G4:SMC UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:G4:NVR

UG- BBM or BBA:I:Business Administration:T:G1:C

UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:T:S5:GF :Pramod H
UG- BCom:I:COMMERCE:T:G3:RBM

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S3:KMS

UG- BCom:II:ENGLISH:T:G2:RR

UG- BCom:I:ENGLISH:T:G3: UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:G4:SMC UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:G4:NVR

UG- BBM or BBA:II:Science and Society:T:G1:JAY

UG- BBM or BBA:I:Business Management/Business Administration:T:T-1:RV
UG- BBM or BBA:III:COMMERCE:T:S3:KM

UG- BBM or BBA:II:COMMERCE:T:G3:RC

UG- BBM or BBA:III:COMMERCE:T:T2:LATHA

UG- BCom:I:COMMERCE:T:T-2:RV

UG- BCom:I:COMMERCE:T:g3:S

UG- BCom:II:COMMERCE:T:S1:KMS

UG- BBM or BBA:II:KANNADA:T:T3:UMA

UG- BBM or BBA:III:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:G4:SMC

UG- BBM or BBA:II:Business Administration:T:T1:C

UG- BSc - PMCs:II:Culture,Diversity and Society:T:NB2:JAY
UG- BBM or BBA:III:COMMERCE:T:S1:RC

UG- BA- HEKopt:I:KANNADA:T:T3:UMA UG- BBM or BBA:III:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM
UG- BCom:I:COMMERCE:T:T-3:RV UG- BBM or BBA:III:PHYSICAL EDUCATION:P:GRO:BM - -