Call for quotations regarding Science grant 2021-22

Call for quotations regarding Science grant 2021-22

               2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ “ಸರ್ಕಾರಿ  ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್/ವಿಷಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ  ಪದವಿ  ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು , ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಕೊಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 22.02.2022 ರ ಒಳಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಿಚಂಚೆ: ggfgckrn@gmail.com ಗೆ ಮೇಲ್‌ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/-

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,

ಕೆ ಆರ್‌ ನಗರ.

Note: To get the list of apparatus/chemicals and consumables, please click below 

  Physics RL  Chemistry UG   Chemistry PG

DCE Alert | Read More

Notifications | Read More

 • Promotion Lecture

  Updated on 02/12/2022

 • SSP_NSP scholarship Circular

  Updated on 24/11/2022

 • Circular

  Updated on 16/11/2022

 • College Time table

  Updated on 12/11/2022

 • College Time table

  Updated on 05/11/2022

 • Events | Read More

  • No Events

  Gallery | View All