Call for quotations regarding Science grant 2019-20_1

Call for quotations regarding Science grant 2019-20
ದಿನಾಂಕ:05-02-2020.

             

            ಕಾಲೇಜು ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾಶಿಇ/ಶೈವಿ/110/ವಿಜ್ಞಾನಅನುದಾನ/2019-20 ದಿನಾಂಕ:01-02-2020.

           2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ “ಸರ್ಕಾರಿ  ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್/ವಿಷಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್‌ / ಕನ್ಸುಮಬಲ್ಸ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ  ಪದವಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ರೂ.95,000./-  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು , ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್‌ / ಕನ್ಸುಮಬಲ್ಸ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಕೊಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 10.02.2020 ರ ಒಳಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಿಚಂಚೆ: ggfgckrn@gmail.com ಗೆ ಮೇಲ್‌ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್‌ / ಕನ್ಸುಮಬಲ್ಸ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

Phone number:9036958872

 

 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/-

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,

ಕೆ ಆರ್‌ ನಗರ.

Quotation is needed for the following Apparatus, Chemicals/Consumables

SL NO DESCRIPTION PACKING QUANTITY
1 Digital GM Counter 1 1
 
SL NO DESCRIPTION PACKING QUANTITY
1 Conc. Sulphuric acid 2.5ltr 1
2 Conc. Nitric acid 2.5ltr 1
3 Conc. Hydrochloric acid 2.5ltr 1
4 Diethyl Ether 500ml 1
5 Acetic anhydride 500ml 4
6 Ammonia solution 500ml 1
7 Ferrous ammonium sulphate 500g 1
8 Oxalic acid 500g 4
9 Glycine 500g 1
10 Sodium hydroxide Pellets 500g 4
11 Ferric chloride 500g 1
12 sodium carbonate 500g 2
13 sodium bicarbonate 500g 1
14 phenolphthalein powder 250g 1
15 toluene 500ml 2
16 PHP 500g 2
17 ammonium chloride 500g 1
18 potassium per manganate 500g 2
19 potassium ferrocyanide 100g 1
20 Schiff's reagent 100ml 1
21 Nitrobenzene 500ml 4
22 silver nitrate 100g 1
23 EDTA 100g 1
24 roller filter paper 5roller 1
25 test tube 15ml 1box 1
26 zinc sulphate 500g 1
27 test tube brushes 10 1
28 standard flask 10ml 30 1
29 Pipette 10 ml Borosil 5 1
30 standard flask 25ml  10 1
31 Burette 50 ml Borosil 12 1
32 measuring cylinder10ml-100ml-1000ml 1 1
33 Standard Flask 500 ml Borosil 1 1
34 Beaker 1000 ml Borosil 2 1
35 reagent bottles 5lts &2ltr 2&5
36 beaker 500ml borosil 4 1
37 concial flask 100ml&250ml 20&20 1
38 testtube holder 10 1
39 electrical burner 5 1
40 PH metry 1 1
41 normal filtrer paper 50 1
42 TLC chamber  1 1
43 glass slides 5 1
44 silica crucible 5 1
45 silica powder 250g 1
46 salicyclic acid 500g 1
47  weighing balance digital 1 1
48 Benzoic acid 500g 1
49 Benzaldehyde 500ml 1
50 Urea 500g 1
51 Aniline 500ml 1
52 Acetophenon 500ml 1
53 Chlorobenzene 500ml 1
54 Glucose 500g 1
55 Bariumchloride 500g 1
56 Tollens reagent 100ml 1
57 Schiff's reagent 100ml 1
58 Methylorange 100ml 1
59 Separating funnel 100ml 1
60 pipettes 25ml-10ml 10 & 10 1
61 Digital clock 10 1
62 Filter stands 5 1
63 Desicator 1 1
64 Lab mask 1 box 1
65 First aid box 1 1
66 Fire extinguisher 1 1
67 Apron 1 1
68 Kerocene 100ml 1
69 Hand glouses 1 box 1
70 Calibration pipettes 10 ml 1
     

 

 

DCE Alert | Read More

Notifications | Read More

 • Promotion Lecture

  Updated on 02/12/2022

 • SSP_NSP scholarship Circular

  Updated on 24/11/2022

 • Circular

  Updated on 16/11/2022

 • College Time table

  Updated on 12/11/2022

 • College Time table

  Updated on 05/11/2022

 • Guest faculty Selection 2021

  Updated on 21/05/2021

 • Online Admission

  Updated on 07/08/2020

 • Online application -2020

  Updated on 29/07/2020

 • Events | Read More

  • No Events

  Gallery | View All