DCE Youtube Channels

Jnananidhi Link  www.youtube.com/channel/UC8X6rEFU-vJ1BE-d3NKJfLQ

ವಿಜಯೀಭವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣದಿಂದ ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮೋಟಿವೇಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
Vijayi Bhava YouTube channel is an initiative of Department of Colligate Education of Government of Karnataka.Empower the Youth, Energize the nation is our motto. Here we upload videos regarding Educational advice, Career Guidance, Motivational Sessions for Students and youths of Karnataka.

 

Vijayibhava Link  www.youtube.com/channel/UC0eyBcb33uhYu7E9HHWAbzA

DCE Alert | Read More

Notifications | Read More

Events | Read More

  • No Events

Gallery | View All