GSC Ranked 4th in India by Education World

GSC Ranked 4th in India by Education World

ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದೀಗ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ದೇಶದ ಅತ್ಯತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಬೋದಕೇತರ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

 

  EDUCATION WORLD

DCE Alert | Read More

Notifications | Read More

 • Commencement of Classes

  Updated on 06/10/2021

 • PG ADMISSIONS 2021 2022

  Updated on 03/10/2021

 • Reopening on 07 10 2021

  Updated on 28/09/2021

 • OPEN ADMISSIONS

  Updated on 08/09/2021

 • Teachers Day Celebrations Live

  Updated on 05/09/2021

 • LINK TO NRUPATHUNGA UNIVERSITY

  Updated on 04/09/2021

 • Events | Read More

  • No Events

  Gallery | View All