UNIVERSITY RANK STUDENTS

ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಎಂ.ಎ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿ.ವಿಯ ಮೂರು RANK  2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯು ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಆದರ್ಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ  ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.

  List of University Rank Holders 2020-21

DCE Alert | Read More

Notifications | Read More

 • University Rank Holders

  Updated on 15/06/2022

 • Inauguration-2019-20

  Updated on 29/09/2019

 • Admission Fee Structure-2019-20

  Updated on 29/09/2019

 • Events | Read More

  • No Events

  Gallery | View All