College Time Table

AcademicYear : 2019-2020
Semester : II
Day P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Monday UG- BCom:IV:COMMERCE:T:7:YBH

UG- BCom:II:COMMERCE:T:6:SMC

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:T:CSL:SS

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:IV:HISTORY:T:6:GF :BASAVARAJ

UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:GF :RAMESHCHANDRA NAIK
UG- BCom:IV:COMMERCE:T:7:SMC

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:II:HINDI:T:5:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:7:BSC

UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:GF :RAMESHCHANDRA NAIK
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SSB

UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:T:CSL:PBH

UG- BA-HPHopt:II:HINDI:T:5:RBB
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:YBH

UG- BCom:IV:COMMERCE:T:7:SSB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:7:GF :BASAVARAJ
UG- BCom:II:COMMERCE:T:6:YBH

UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SMC

UG- BSc - PMCs:IV:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:PBH

UG- BCom:IV:HINDI:T:8:RBB
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:YBH UG- BSc - PMCs:IV:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:PBH

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:II:HISTORY:T:5:GF :BASAVARAJ
UG- BSc - PMCs:IV:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:PBH - - -
Tuesday UG- BCom:IV:COMMERCE:T:7:YBH

UG- BCom:II:COMMERCE:T:6:SMC

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:IV:HISTORY:T:6:BSC

UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:GF :RAMESHCHANDRA NAIK
UG- BCom:IV:COMMERCE:T:7:SMC

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:T:CSL:SS

UG- BA-HPHopt:II:HINDI:T:5:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:7:BSC

UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:GF :RAMESHCHANDRA NAIK
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SSB

UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:T:CSL:PBH

UG- BSc - PMCs:IV:COMPUTER SCIENCE:T:3:GF :BHAGYASHREE
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:YBH

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:IV:HINDI:T:3:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:7:BSC
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SMC

UG- BSc - PMCs:IV:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:PBH

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:II:HISTORY:T:5:BSC

UG- BSc - PMCs:IV:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:GF :BHAGYASHREE
UG- BCom:II:COMMERCE:T:6:YBH

UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SSB UG- BSc - PMCs:IV:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:PBH UG- BSc - PMCs:IV:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:GF :BHAGYASHREE
UG- BSc - PMCs:IV:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:PBH UG- BSc - PMCs:IV:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:GF :BHAGYASHREE - - -
Wednesday UG- BCom:II:COMMERCE:T:6:YBH

UG- BCom:IV:COMMERCE:T:7:SMC

UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:T:CSL:PBH

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:II:HINDI:T:2:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:II:HISTORY:T:5:BSC

UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:GF :RAMESHCHANDRA NAIK
UG- BCom:IV:COMMERCE:T:7:SSB

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:T:CSL:SS

UG- BA-HPHopt:II:HINDI:T:5:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:7:BSC

UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:GF :RAMESHCHANDRA NAIK
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SSB

UG- BSc - PMCs:IV:COMPUTER SCIENCE:T:3:GF :BHAGYASHREE
UG- BCom:IV:COMMERCE:T:7:YBH

UG- BCom:II:COMMERCE:T:6:SMC

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:II:HINDI:T:5:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:7:BSC
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SMC

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:PBH

UG- BCom:IV:HINDI:T:8:RBB

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:GF :BHAGYASHREE
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SSB UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:PBH

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:IV:HISTORY:T:6:BSC UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:GF :BHAGYASHREE
UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:PBH UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:GF :BHAGYASHREE - - -
Thursday UG- BCom:II:COMMERCE:T:6:YBH

UG- BCom:IV:COMMERCE:T:7:SMC

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:II:HINDI:T:2:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:7:BSC

UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:GF :RAMESHCHANDRA NAIK
UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:T:CSL:PBH

UG- BCom:IV:HINDI:T:8:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:II:HISTORY:T:5:BSC

UG- BSc - PMCs:IV:COMPUTER SCIENCE:T:3:GF :BHAGYASHREE

UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:GF :RAMESHCHANDRA NAIK

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS:IV:COMPUTER SCIENCE:T:5:GF :sanjeev kumar
UG- BCom:IV:COMMERCE:T:7:SSB

UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SMC

UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:T:CSL:PBH

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:IV:HISTORY:T:6:BSC
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:YBH

UG- BCom:II:COMMERCE:T:6:SMC

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:IV:HINDI:T:3:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:7:BSC
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SSB

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:PBH

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:SS

UG- BA-HPHopt:II:HINDI:T:5:RBB

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:GF :BHAGYASHREE
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SSB UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:PBH UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:SS UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:GF :BHAGYASHREE UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:PBH UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:SS UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:GF :BHAGYASHREE - - -
Friday UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:YBH

UG- BCom:IV:COMMERCE:T:6:SSB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:IV:HISTORY:T:6:GF :BASAVARAJ
UG- BCom:IV:COMMERCE:T:7:YBH

UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SMC

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:T:CSL:PBH

UG- BA-HPHopt:II:HINDI:T:5:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:7:BSC

UG- BSc - PMCs:IV:COMPUTER SCIENCE:T:3:GF :BHAGYASHREE
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SSB

UG- BCom:IV:COMMERCE:T:7:SMC

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:IV:HINDI:T:3:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:II:HISTORY:T:5:GF :BASAVARAJ
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SMC

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:7:GF :BASAVARAJ

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS:IV:COMPUTER SCIENCE:T:5:GF :sanjeev kumar
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SSB

UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:v:PBH

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:II:HINDI:T:5:RBB

UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:GF :sanjeev kumar
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:YBH UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:v:PBH UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:GF :sanjeev kumar UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:v:PBH UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:GF :sanjeev kumar - - -
Saturday UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:YBH

UG- BCom:IV:COMMERCE:T:7:SSB

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:T:CSL:PBH

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:7:BSC
UG- BCom:IV:COMMERCE:T:7:YBH

UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SMC
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SSB

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:II:HINDI:T:2:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:IV:HISTORY:T:6:GF :BASAVARAJ
UG- BCom:V:COMMERCE:T:8:SSB

UG- BA-HPHopt:II:HINDI:T:5:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:II:HISTORY:T:5:BSC
UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:PBH

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:7:GF :BASAVARAJ

UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:GF :sanjeev kumar
UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:PBH UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:GF :sanjeev kumar UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:PBH UG- BSc - PMCs:II:COMPUTER SCIENCE:P:CSL:GF :sanjeev kumar - - -