College Time Table

AcademicYear : 2019-2020
Semester : I
Day P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Monday UG- BCom:III:COMMERCE:T:6:YBH

UG- BCom:I:COMMERCE:T:7:SMC

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:T:CS-:SS

UG- BA-HEEopt:I:ECONOMICS:T:5:JMM

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:ENGLISH:T:2:VM

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:NF

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:V:SOCIOLOGY:T:1:DVN

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:POLITICAL SCIENCE:T:5:GF :ANILKUMAR

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:HISTORY:T:5:GF :BASAVARAJ

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:GF :GIREPPA

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:GF :MALLIKARJUN

UG- BCom:V:COMMERCE:T:6:GF :RAMESHCHANDRA NAIK

UG- BSc - PCM:V:CHEMISTRY:P:4:GF :UMESH
UG- BCom:III:COMMERCE:T:6:SSB

UG- BCom:I:ECONOMICS:T:7:JMM

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:ENGLISH:T:3:VM

UG- BA-HEEopt:III:ENGLISH:T:x1:SB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:HINDI:T:5:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:1:BSC

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:KANNADA:T:5:JMG UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:NF

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:III:SOCIOLOGY:T:SR:DVN UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:GF :GIREPPA UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:GF :MALLIKARJUN

UG- BCom:V:COMMERCE:T:6:GF :RAMESHCHANDRA NAIK

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:MATHEMATICS:T:3:GF :SUDHARANI UG- BSc - PCM:V:CHEMISTRY:P:4:GF :UMESH
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SMC

UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:T:CS-:PBH

UG- BA-HEEopt:I:ENGLISH:T:5x:VM

UG- BCom:III:ENGLISH:T:6:SB

UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPHopt:I:HINDI:T:5:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:KANNADA:T:SRX:SAP

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:I:SOCIOLOGY:T:5:DVN

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:POLITICAL SCIENCE:T:1:GF :ANILKUMAR

UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:T:CL:GF :JYOTI

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:T:2:GF :SHANKRAPPA
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SSB

UG- BA - HES, UG- BA-HEEopt:III:ECONOMICS:T:8:JMM

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:ENGLISH:T:5:VM

UG- BCom:I:KANNADA:T:7:JMG

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:T:2:NF

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:POLITICAL SCIENCE:T:6:GF :ANILKUMAR

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BSc - PMCs:V:HISTORY:T:1:GF :BASAVARAJ

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:T:1:GF :SUSHMARANI
UG- BCom:I:COMMERCE:T:7:YBH

UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SMC

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:PBH

UG- BCom:III:HINDI:T:6:RBB

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:MATHEMATICS:T:4:SMB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:PHYSICAL EDUCATION:T:G2:SMD

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:V:SOCIOLOGY:T:1:DVN

UG- BSc - PCM:III:CHEMISTRY:P:CL:GF :JYOTI

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:GF :sanjeev kumar

UG- BSc - PCM:III:CHEMISTRY:P:ch-:GF :S MALLIKARJUN
UG- BCom:V:COMMERCE:T:cs:SSB UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:PBH

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICAL EDUCATION:T:G1:SMD

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:T:4:NF

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:POLITICAL SCIENCE:T:1:GF :ANILKUMAR

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:HISTORY:T:5:GF :BASAVARAJ

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:T:3:GF :GIREPPA UG- BSc - PCM:III:CHEMISTRY:P:CL:GF :JYOTI

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:MATHEMATICS:T:3:GF :SHANKRAPPA UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:GF :sanjeev kumar UG- BSc - PCM:III:CHEMISTRY:P:ch-:GF :S MALLIKARJUN
UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICAL EDUCATION:T:G1:SMD

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:NF

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:GF :MALLIKARJUN
UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:NF UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:GF :MALLIKARJUN - -
Tuesday UG- BCom:III:COMMERCE:T:6:YBH

UG- BCom:I:COMMERCE:T:7:SMC

UG- BA-HEEopt:I:ECONOMICS:T:5:JMM

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:ENGLISH:T:2:VM

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:HISTORY:T:SR:BSC

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:KANNADA:T:5:JMG

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:NF

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:POLITICAL SCIENCE:T:5:GF :ANILKUMAR

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:V:SOCIOLOGY:T:1:GF :HALEEMA BEE

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:GF :MALLAPPA

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:POLITICAL SCIENCE:T:5:GF :MALLANNA

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:GF :MALLIKARJUN

UG- BCom:V:COMMERCE:T:6:GF :RAMESHCHANDRA NAIK

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:POLITICAL SCIENCE:T:5:GF :SAVITA

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:MATHEMATICS:T:3:GF :SUDHARANI
UG- BCom:III:COMMERCE:T:6:SMC

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:T:CS-:SS

UG- BCom:I:ECONOMICS:T:7:JMM

UG- BA-HEEopt:I:ENGLISH:T:5x:VM

UG- BA-HEEopt:III:ENGLISH:T:x1:SB

UG- BA-HPHopt:I:HINDI:T:5:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:1:BSC UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:NF

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:III:SOCIOLOGY:T:SR:DVN

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:I:SOCIOLOGY:T:5:GF :HALEEMA BEE

UG- BSc - PCM:V:CHEMISTRY:T:CL:GF :JYOTI UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:GF :MALLAPPA UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:GF :MALLIKARJUN

UG- BCom:V:COMMERCE:T:6:GF :RAMESHCHANDRA NAIK
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SMC

UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:T:CS-:PBH

UG- BCom:III:ENGLISH:T:7:VM

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:KANNADA:T:SRX:SAP

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:POLITICAL SCIENCE:T:1:GF :ANILKUMAR

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:T:3:GF :BHAGYASHREE

UG- BSc - PCM:III:CHEMISTRY:T:CL:GF :JYOTI

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:POLITICAL SCIENCE:T:1:GF :MALLANNA

UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:T:2:GF :S MALLIKARJUN

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:POLITICAL SCIENCE:T:1:GF :SAVITA

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:MATHEMATICS:T:3:GF :SUDHARANI
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SSB

UG- BA - HES, UG- BA-HEEopt:III:ECONOMICS:T:8:JMM

UG- BCom:I:ENGLISH:T:5:SB

UG- BCom:III:HINDI:T:6:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:1:BSC

UG- BCom:III:KANNADA:T:6:JMG

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:T:2:NF

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:T:3:GF :MALLAPPA

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:T:2:GF :SHANKRAPPA

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:T:1:GF :SUSHMARANI

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:POLITICAL SCIENCE:T:6:GF :SAVITA
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:YBH

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:PBH

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:HISTORY:T:5:BSC

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:MATHEMATICS:T:4:SMB

UG- BCom:I:PHYSICAL EDUCATION:T:G1:SMD

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:GF :BHAGYASHREE

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:V:SOCIOLOGY:T:1:GF :HALEEMA BEE

UG- BSc - PCM:III:CHEMISTRY:P:CL:GF :JYOTI

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:POLITICAL SCIENCE:T:1:GF :MALLANNA

UG- BSc - PCM:III:CHEMISTRY:P:ch-:GF :S MALLIKARJUN

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:POLITICAL SCIENCE:T:1:GF :SAVITA
UG- BCom:I:COMMERCE:T:7:YBH

UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SSB UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:PBH

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:MATHEMATICS:T:4:SMB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS:I:PHYSICAL EDUCATION:T:G2:SMD

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:T:4:NF

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:POLITICAL SCIENCE:T:1:GF :ANILKUMAR UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:GF :BHAGYASHREE UG- BSc - PCM:III:CHEMISTRY:P:CL:GF :JYOTI UG- BSc - PCM:III:CHEMISTRY:P:ch-:GF :S MALLIKARJUN
UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICAL EDUCATION:T:G1:SMD

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:NF

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:GF :GIREPPA
UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:NF UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:P:PL:GF :GIREPPA - -
Wednesday UG- BCom:I:COMMERCE:T:7:YBH

UG- BCom:III:COMMERCE:T:6:SMC

UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:T:CS-:PBH

UG- BA - HES, UG- BA-HEEopt:III:ECONOMICS:T:8:JMM

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:HISTORY:T:5:BSC

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:MATHEMATICS:T:4:SMB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:V:SOCIOLOGY:T:1:DVN

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:PL:GF :MALLAPPA

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:PL:GF :POOJA

UG- BCom:V:COMMERCE:T:6:GF :RAMESHCHANDRA NAIK

UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:T:2:GF :S MALLIKARJUN

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:POLITICAL SCIENCE:T:5:GF :SAVITA
UG- BCom:III:COMMERCE:T:6:YBH

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:T:CS-:SS

UG- BCom:I:ECONOMICS:T:7:JMM

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:ENGLISH:T:SR:VM

UG- BA-HEEopt:I:ENGLISH:T:x1:SB

UG- BA-HPHopt:I:HINDI:T:5:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:1:BSC

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:I:SOCIOLOGY:T:5:DVN UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:PL:GF :MALLAPPA UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:PL:GF :POOJA

UG- BCom:V:COMMERCE:T:6:GF :RAMESHCHANDRA NAIK

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:T:1:GF :SUSHMARANI

UG- BSc - PCM:V:CHEMISTRY:T:4:GF :S MALLIKARJUN
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SMC

UG- BA-HEEopt:I:ECONOMICS:T:5:JMM

UG- BCom:III:ENGLISH:T:6:SB

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:HINDI:T:2:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:KANNADA:T:SRX:SAP

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:KANNADA:T:2:JMG

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:MATHEMATICS:T:4:SMB

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:T:3:GF :BHAGYASHREE

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:POLITICAL SCIENCE:T:1:GF :SAVITA

UG- BSc - PCM:III:CHEMISTRY:T:ch-:GF :UMESH
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:YBH

UG- BCom:III:COMMERCE:T:7:SSB

UG- BCom:I:COMMERCE:T:7:SMC

UG- BA-HEEopt:III:ENGLISH:T:x2:SB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:HINDI:T:5:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:1:BSC

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:KANNADA:T:5:JMG

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:SMB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:PHYSICAL EDUCATION:T:G2:SMD

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:III:SOCIOLOGY:T:SR:DVN

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:T:3:GF :POOJA

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:T:2:GF :SHANKRAPPA

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:GF :SUSHMARANI
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SMC

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:PBH

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:HISTORY:T:SR:BSC

UG- BCom:III:KANNADA:T:6:JMG UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:SMB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:V:SOCIOLOGY:T:1:DVN

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:GF :BHAGYASHREE UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:GF :SUSHMARANI

UG- BSc - PCM:V:CHEMISTRY:P:ch-:GF :S MALLIKARJUN

UG- BSc - PCM:V:CHEMISTRY:P:ch-:GF :UMESH
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SSB UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:PBH

UG- BCom:V:PHYSICAL EDUCATION:T:G3:SMD

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:T:4:NF UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:GF :BHAGYASHREE UG- BSc - PCM:V:CHEMISTRY:P:ch-:GF :S MALLIKARJUN UG- BSc - PCM:V:CHEMISTRY:P:ch-:GF :UMESH
UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:SMB

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICAL EDUCATION:T:G2:SMD

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:PL:NF

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:PL:GF :Shakeelpasha
UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:SMB UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:PL:NF

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:GF :SHANKRAPPA UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:PL:GF :Shakeelpasha
UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:GF :SHANKRAPPA -
Thursday UG- BCom:I:COMMERCE:T:7:YBH

UG- BA-HEEopt:I:ECONOMICS:T:5:JMM

UG- BA-HEEopt:III:ENGLISH:T:6:SB

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:HINDI:T:2:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:1:BSC

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:KANNADA:T:2:JMG

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:MATHEMATICS:T:4:SMB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:III:SOCIOLOGY:T:SR:DVN

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:T:3:GF :BHAGYASHREE

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:PL:GF :MALLAPPA

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:PL:GF :POOJA

UG- BCom:V:COMMERCE:T:6:GF :RAMESHCHANDRA NAIK

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:GF :SHANKRAPPA

UG- BCom:III:COMMERCE:T:6:GF :SUBHASHCHANDRAYYA

UG- BSc - PCM:III:CHEMISTRY:T:ch-:GF :UMESH
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SSB

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:T:CS-:PBH

UG- BCom:I:ECONOMICS:T:7:JMM

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:ENGLISH:T:3:VM

UG- BCom:III:HINDI:T:6:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:HISTORY:T:5:BSC

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:T:2:SMB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:V:SOCIOLOGY:T:1:DVN UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:PL:GF :MALLAPPA UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:PL:GF :POOJA

UG- BSc - PCM:V:CHEMISTRY:T:4:GF :POOJA

UG- BCom:V:COMMERCE:T:6:GF :RAMESHCHANDRA NAIK UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:GF :SHANKRAPPA
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:YBH

UG- BCom:III:COMMERCE:T:6:SMC

UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:T:CS-:PBH

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:HINDI:T:3:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:HISTORY:T:SR:BSC

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:KANNADA:T:3:JMG

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:POLITICAL SCIENCE:T:5:GF :SAVITA

UG- BSc - PCM:V:CHEMISTRY:T:4:GF :UMESH
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:YBH

UG- BCom:III:COMMERCE:T:6:SSB

UG- BCom:I:COMMERCE:T:7:SMC

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:SS

UG- BA - HES, UG- BA-HEEopt:III:ECONOMICS:T:8:JMM

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:ENGLISH:T:5:VM

UG- BA-HEEopt:I:ENGLISH:T:x1:SB

UG- BA-HPHopt:I:HINDI:T:5:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:1:BSC

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:SMB

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICAL EDUCATION:T:G1:SMD

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:I:SOCIOLOGY:T:5:DVN

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:GF :SUSHMARANI

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:POLITICAL SCIENCE:T:6:GF :SAVITA
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SMC

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:PBH UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:SS UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:SMB

UG- BCom:III:PHYSICAL EDUCATION:T:H1:SMD

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:V:SOCIOLOGY:T:1:DVN

UG- BSc - PCM:V:CHEMISTRY:P:ch-:GF :POOJA

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:COMPUTER SCIENCE:T:CS-:GF :sanjeev kumar UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:GF :SUSHMARANI

UG- BSc - PCM:V:CHEMISTRY:P:ch-:GF :UMESH

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:MATHEMATICS:T:3:GF :USHA
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SSB UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:PBH

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:PHYSICAL EDUCATION:T:G1:SMD

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:T:3:NF

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:T:4:GF :MALLAPPA UG- BSc - PCM:V:CHEMISTRY:P:ch-:GF :POOJA

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:GF :SUSHMARANI UG- BSc - PCM:V:CHEMISTRY:P:ch-:GF :UMESH
UG- BCom:I:PHYSICAL EDUCATION:T:G2:SMD

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:PL:GF :MALLAPPA

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:PL:GF :POOJA UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:GF :SUSHMARANI
UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:PL:GF :MALLAPPA UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:PHYSICS:P:PL:GF :POOJA

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:GF :SHANKRAPPA
UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:GF :SHANKRAPPA -
Friday UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:YBH

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:T:CS-:PBH

UG- BA-HEEopt:I:ECONOMICS:T:5:JMM

UG- BCom:I:ENGLISH:T:6:VM

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:HISTORY:T:5:GF :BASAVARAJ

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:V:SOCIOLOGY:T:1:GF :HALEEMA BEE

UG- BSc - PCM:V:CHEMISTRY:T:CL:GF :JYOTI

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:POLITICAL SCIENCE:T:5:GF :MALLANNA

UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:P:PL:GF :MALLIKARJUN

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:P:PL:GF :Shakeelpasha

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:GF :USHA
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SSB

UG- BA - HES, UG- BA-HEEopt:III:ECONOMICS:T:8:JMM

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:ENGLISH:T:2:VM

UG- BA-HEEopt:I:ENGLISH:T:x1:SB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:1:BSC

UG- BCom:I:KANNADA:T:7:JMG

UG- BSc - PMCs:III:COMPUTER SCIENCE:T:3:GF :BHAGYASHREE

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:I:SOCIOLOGY:T:5:GF :HALEEMA BEE

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:POLITICAL SCIENCE:T:6:GF :MALLANNA UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:P:PL:GF :MALLIKARJUN

UG- BSc - PCM:III:CHEMISTRY:T:ch-:GF :POOJA UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:P:PL:GF :Shakeelpasha UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:MATHEMATICS:P:CL:GF :USHA
UG- BCom:III:COMMERCE:T:6:SSB

UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SMC

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:ENGLISH:T:SR:VM

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:HINDI:T:3:RBB

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:KANNADA:T:3:JMG

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:HISTORY:T:5:GF :BASAVARAJ

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:POLITICAL SCIENCE:T:1:GF :MALLANNA

UG- BCom:III:COMMERCE:T:6:GF :SUBHASHCHANDRAYYA

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:T:2:GF :USHA
UG- BCom:III:COMMERCE:T:6:YBH

UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SSB

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:HINDI:T:2:RBB

UG- BCom:III:KANNADA:T:6:JMG

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:CL:SMB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:PHYSICAL EDUCATION:T:G1:SMD

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:1:GF :BASAVARAJ

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:COMPUTER SCIENCE:T:CS-:GF :sanjeev kumar

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:T:2:GF :Shakeelpasha

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:MATHEMATICS:T:3:GF :SUDHARANI

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:MATHEMATICS:T:3:GF :USHA
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SMC

UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:PBH

UG- BA-HEEopt:III:ENGLISH:T:6:SB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:HINDI:T:5:RBB

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:KANNADA:T:2:JMG UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:CL:SMB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:V:SOCIOLOGY:T:1:DVN

UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:GF :BHAGYASHREE

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:III:SOCIOLOGY:T:SR:GF :HALEEMA BEE

UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:P:CL:GF :JYOTI

UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:P:ch-:GF :POOJA
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:YBH UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:PBH

UG- BCom:III:PHYSICAL EDUCATION:T:H1:SMD

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:POLITICAL SCIENCE:T:1:GF :ANILKUMAR UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:GF :BHAGYASHREE UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:P:CL:GF :JYOTI

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:T:4:GF :MALLIKARJUN UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:P:ch-:GF :POOJA

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:CL:GF :SUDHARANI

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:CL:GF :USHA
UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:CL:SMB

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:P:PL:NF

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:P:PL:GF :POOJA UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:CL:GF :SUDHARANI UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:CL:GF :USHA
UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:CL:SMB UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:P:PL:NF UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:P:PL:GF :POOJA - -
Saturday UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:YBH

UG- BSc - PMCs:V:COMPUTER SCIENCE:T:CS-:PBH

UG- BA-HEEopt:I:ECONOMICS:T:5:JMM

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:ENGLISH:T:3:VM

UG- BA-HEEopt:III:ENGLISH:T:6:SB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:1:BSC

UG- BCom:I:KANNADA:T:7:JMG

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:P:PL:GF :GIREPPA

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:III:SOCIOLOGY:T:SR:GF :HALEEMA BEE

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:POLITICAL SCIENCE:T:5:GF :MALLANNA

UG- BSc - PCM:V:CHEMISTRY:T:4:GF :POOJA

UG- BCom:III:COMMERCE:T:6:GF :SUBHASHCHANDRAYYA

UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:P:PL:GF :Shakeelpasha
UG- BA - HES, UG- BA-HEEopt:III:ECONOMICS:T:8:JMM

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:ENGLISH:T:5:SB

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:HINDI:T:3:RBB

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:KANNADA:T:4:JMG

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:MATHEMATICS:T:4:SMB

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:POLITICAL SCIENCE:T:1:GF :ANILKUMAR UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:P:PL:GF :GIREPPA

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt, UG- BSc - PMCs:III:POLITICAL SCIENCE:T:6:GF :MALLANNA UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:P:PL:GF :Shakeelpasha
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SSB

UG- BCom:III:COMMERCE:T:6:SMC

UG- BA-HEEopt:I:ENGLISH:T:5X:VM

UG- BCom:I:ENGLISH:T:7:SB

UG- BA-HPHopt:I:HINDI:T:5:RBB

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:I:SOCIOLOGY:T:5:DVN

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:HISTORY:T:5:GF :BASAVARAJ

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:V:SOCIOLOGY:T:1:GF :HALEEMA BEE

UG- BCom:III:COMMERCE:T:6:GF :SUBHASHCHANDRAYYA
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:SSB

UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:SS

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:III:ENGLISH:T:SR:VM

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:I:HISTORY:T:5:BSC

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:CL:SMB

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICAL EDUCATION:T:H1:SMD

UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:POLITICAL SCIENCE:T:1:GF :ANILKUMAR

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICS:T:2:GF :Shakeelpasha

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:CL:GF :SUDHARANI
UG- BCom:V:COMMERCE:T:csl:YBH

UG- BCom:III:COMMERCE:T:6:SSB UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:SS UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:CL:SMB

UG- BCom:V:PHYSICAL EDUCATION:T:G3:SMD

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:T:4:NF

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA-HPS:V:SOCIOLOGY:T:1:DVN

UG- BA - HES, UG- BA - HSKopt, UG- BA- HEKopt, UG- BA-HEEopt, UG- BA-HPHopt, UG- BA-HPS, UG- BA-HPUopt:V:HISTORY:T:5:GF :BASAVARAJ

UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:P:ch-:GF :POOJA

UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:GF :sanjeev kumar UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:CL:GF :SUDHARANI
UG- BSc - PCM:I:CHEMISTRY:P:ch-:GF :POOJA UG- BSc - PMCs:I:COMPUTER SCIENCE:P:CS-:GF :sanjeev kumar

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:CL:GF :SUDHARANI

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:MATHEMATICS:T:3:GF :USHA
UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:I:PHYSICAL EDUCATION:T:H1:SMD

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:P:PL:NF

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:P:PL:GF :GIREPPA UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:CL:GF :SUDHARANI
UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:P:PL:NF UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:V:PHYSICS:P:PL:GF :GIREPPA

UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:CL:GF :USHA
UG- BSc - PCM, UG- BSc - PMCs:III:MATHEMATICS:P:CL:GF :USHA -