UG ADMISSIONS FOR 2021-22

2021-22 ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಕಾಂ. ಬಿ.ಬಿ.ಎ ಕೋರ್ಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ

BA - HEK,HEP,HES[CBCS]

B.COM - [CBCS]

BBA - [CBCS]

DCE Alert | Read More

Events | Read More

Gallery | View All