College Circulars

 

 

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ದಿನಾಂಕ

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಫಲಿತಾಂಶ

 -

Admission 2022 -23

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

17/01/2022

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ CBCS SEP 2021 NON CBCS SEP 2021

09/09/2021

ಪ್ರವೇಶಾತಿ 2021-22

Admission 2021 - 22

24/08/2021

ಪ್ರಚಾರೋಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

03/03/2021

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

14/01/2021

State Level Webinar 18.12.2020

13/12/2020

COVID-19

 17/11/2020